747QD

Máy vắt sổ điện tử 747QD-514M2

Sold By:  Bestmachine
Mã: Máy vắt sổ Danh mục: Brand: ,

Mô tả

+ Máy vắt sổ điện tử tốc độ cao

+ Bộ cắt hút chỉ bằng hơi tự động thông qua mắt dò vải

+ Hộp điện tử dùng đề điều chỉnh thời gian cắt hút chỉ